top of page
Adsız tasarım (16)_edited_edited_edited_

Hakkımızda

Demokrasi bir sonuç , değil süreçtir.

Mobil Demokrasi Akademisi'nin yolculuğu 2005 yılında başlamış bir süreçtir. Kentlerin dinamik yapılarını dikkate alarak, kentteki değişkenlik potansiyelini desteklemek amacıyla mobil düzenekler aracılığıyla yerel yönetimlere vatandaş katılımını teşvik etmeyi hedefleyen bir yolculuktur. Bu dönemlerde, Mobil Demokrasi platformu dernek statüsünde olan bir avuç idealist sosyolog ve sosyal inovasyon senaryosuyla kurulmuştur. Bu sosyal inovasyon kurgusu, Ecotel Bilgi Toplumu Teknolojileri ile teknoloji çözümlerini içeren işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında Selçuk Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde klasik telefonlarla başlayan mobil teknoloji yolculuğuyla birçok belediye, bu aktif vatandaş platformundan faydalanmıştır. 2019 yılına kadar süren süreçte Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ankara Teknokent gibi teknokentlerde tamamlanan Ar-Ge süreçleri sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan proje bitirme belgesi alınarak Mobil Demokrasi Türkiye Mobil Uygulaması akıllı telefonlarda hayata geçirilmiştir. Öncü Kent projesi, 2024 yılına kadar devam ederek Türkiye genelinde 100 öncü kent belirlemeyi hedeflemektedir. Bugünlerde öncü kent belediye başkanlarıyla birlikte demokrasi yolculuğunda etkin adımlar atmaktayız. Projeyle ilgili diğer akademisyenlerimiz, öncü kent başkanlarımız ve doğrudan vatandaşlarımızın katılımıyla Mobil Demokrasi Akademisi yolculuğuna başladık.

Mobil Demokrasi Akademisi, demokrasiyi güçlendirmek ve vatandaşların daha aktif katılımını sağlamak amacıyla mobil teknolojinin gücünden faydalanmayı hedefleyen bir eğitim platformudur. Akademi, katılımcı demokrasinin temel kavramlarını, aktif vatandaşlık , kentlileşme kültürü gibi kavramaları içeren eğitim platformudur.bBu dersler, aktif vatandaşlık konusunda duyarlı olan  ilgi duyan herkes için açıktır.

Akademi, Yerel yönetimlere katkı sunmak isteyen akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler için bir kaynak niteliği taşımaktadır. Akademi, özellikle sosyal bilimler öğrencilerimize de bir saha laboratuvarı niteliği olması açısında önemli bir yapıya sahiptir. Akademi ayrıca metadoloji , akademik uzman hocalarımız ile sahanın içinde bizahati toplum dinamikleri konusunda uzman sayın belediye başkanlarımızı bir araya getirmektedir. Aynı zamanda bu platforma katkı sağlayacak Sivil toplum Kuruluşlar ve doğrudan vatandaş paydaşları ile de gerçek anlamda katılımcı bir sivil insiyatif katalizörü de olmaktadır.

Mobil Demokrasi Akademisi, demokrasiyi güçlendirmek ve vatandaşların daha aktif katılımını sağlamak amacıyla mobil demokrasinin gücünden faydalanmayı hedeflemektedir. Akademi, mobil demokrasinin geleceğini şekillendirmek için herkesi işbirliğine davet etmektedir.

Mobil demokrasi, vatandaşların daha aktif katılımını sağlama potansiyeline sahiptir. Mobil teknoloji, vatandaşlara bilgiye erişme, görüşlerini ifade etme ve karar alma süreçlerine katılma imkanı sunmaktadır.

Mobil Demokrasi Akademisi, Kentlileşme kültürü v katılımcı demokrasinin  geleceğini şekillendirmek için herkesi işbirliğine davet etmektedir

Birlikte Kentlerimiz İçin

Teşekkür ederiz.

bottom of page