top of page

Gizlilik Koşulları ve KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MOBİL DEMOKRASİ TÜRKİYE AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA www.mobildemokrasi.or.gtr  AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (ksc KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Eoctel Bilgi Toplumu Teknolojileri (“Ecotel”) ve ona bağlı Mobil Demokrasi Türkiye Mobil Uygulaması ve www.mobildemokrasi.org (“Platform”) sitesi tarafından hazırlanmıştır.

İşbu metin, Platformumuzun Mobil Demokrasi Türkiye www.mobildemokrasi.org sitesi üzerinden geçilen etkileşimlere ilişkin olarak işlenen şahsınıza veya kurumunuza ait kişisel verilerin kategorizasyonu, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ile KVKK kapsamındaki haklarınız konusunda genel olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Türkiye’nin Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mebusevleri Mahallesi, DOGOL Caddesi, NO: 67’de numaralı adreste mukim, Ankara Ticaret Odasına  :158902 numarası ile kayıtlı, Maltepe Vergi Dairesi’ne kayıtlı 3240144985 numaralı vergi mükellefi, Ecotel Bilgi Toplumu Teknolojileri Basın Yayın LTD ŞTİ. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari anlaşmalarımız kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren hedef doğrultusunda ve bunun ile ilgili, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceği, depolanacağı, bunların muhafaza edileceği,  kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ve sisteme abone olan belediyeler ile paylaşılacağı, yurtiçi veya üçüncü kişilere aktarılabileceği, devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan sair biçimlerde işlenebileceği konusunda tarafınızı aydınlatırız.

Aşağıda belirtilen ve tarafımıza sağlanan kişisel verilerinizin her şartta, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren hedef doğrultusunda ve bunun ile ilgili, sınırlı ve ölçülü biçimde; tarafımıza bildirilen haliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel şeklini koruyarak; kaydedileceğini, depolanacağı, muhafaza edileceği, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağı ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, hizmetin ifası gereği yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağı, devredileceği ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceği hususunda tarafınızı bilgilendiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Çek-Gönder, Anket katılım modülleri ile yerel yönetimler ile vatandaşları birlikte yönetelim adına aynı platformda birleştirerek katılımcı demokrasiyi amaçlayan Platform’umuzda, bu amaçları gerçekleştirmek, vatandaşlara hizmetlerin hızlı ve etkin ulaşması, bazı araştırmalar yapmak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak gerekçeleri ile tüm vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz

Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıda bulunan tablodaki gibidir:

   

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU                                                            AÇIKLAMA

        Üyelik formu             Ad-Soyad , e-mail  adresine ait bilgiler

        Form Bölümü             Yayınladığınız içerikler, gönderi , beğeni ve yorumlarınız.

        Guruplara katılım        Yayınladığınız içerikler, gönderi , beğeni ve yorumlarınız.

            Mezkur bilgileriniz son işlem tarihten itibaren beş yıl sistemlerimizde muhafaza edilecektir.

Bu bilgilerin platformun “yerel yönetimlerin vatandaş dilek, öneri ve görüşlerinin etkin  biçimde çözülmesine yönelik tarafınızdan talep edilmektedir.  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLANMA ŞEKLİ VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ

  • Ecotel olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, www.mobildemokrasi.org.tr platformu üzerinden, çek-gönder ve anket modülünü kullanan vatandaşlar ile yerel yönetimlerin iletişim köprüsünü artırarak katılımcı demokrasi artırma adına bazı kişisel bilgilerinizi, sizin bize fiziksel ve/veya dijital ortamda iletmeniz, platformumuza bilgi, işitsel ve görsel yükleme yapmanız ile derliyoruz.

  • Platform içerisinde kullanılabilecek mesajlarınız, gönderi içerikleriniz ve üye olduğunuzda paylaştığınız bilgiler tarafımızca toplanır.

  • www.mobildemokrasi.org.tr web sitesini geliştirmeye ve daha etkili bir platform haline getirmeye yönelik Şirket’in meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizi dijital olarak topluyoruz.

  • Genel değerlendirme testleri/anketleri hizmetimizin kurgusu gereği, İşveren üyelerimizin talebi ile size iletilen ve sizin çözdüğünüz testlerinin neticelerini bir araya getiriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, size verdiğimiz iş arama ve istihdam hizmetiyle ilgili olarak Hizmet Sözleşmesi’nin ifası veya sözleşmenin kurulması için doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması:

  • Vatandaşların  yerel yönetimler başta olmak üzere tüm öneri ve paylaşımlarını tarafından hızlı değerlendirmeye alınıp, etkin çözüm sağlanması

  • Vatandaşların belediyelerin anketlerine katılarak birlikte yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamak.

Üyelerimize sunduğumuz hizmeti en iyi ve en verimli biçimde yerine getirmek için daima gelişme, ilerleme çabası içindeyiz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde/şekillerde işliyoruz:

  • En nihayetinde, yasaya ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler vasıtasıyla tarafımızdan üyelere ait kişisel verilerin celbi talep edildiğinde tabi olduğumuz mevzuat gereği kişisel verileri paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Şayet somut uyuşmazlığa Şirket, Şirket temsilcisi, daimi çalışanlarımız taraf olursa uyuşmazlığa dair savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle üyelerin kişisel verilerini paylaşmamız gerekebilir. Bu yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek için bu verileri işleyebiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Üyelerimize sunduğumuz hizmeti en iyi ve en verimli biçimde yerine getirmek için daima gelişme, ilerleme çabası içindeyiz. Bu nedenle kişisel verilerinizi aşağıdaki gösterildiği biçimde yerel üçüncü kişilere aktarıyoruz

VERİ İŞLEMEYE DAİR İLKE ve YÖNTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu konudaki önemli değişiklikler yapılmadan önce size bildirilecektir. Ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce revize edilen ilke ve/veya yöntemi gözden geçirme fırsatınız olacaktır. Bu da şu şekilde olacaktır: önemli bir değişiklik yaptığımızda size hizmetimiz, uygulamamız veya iletişim adresiniz üzerinden bildirim göndeririz. İşte bu şekilde size, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce inceleme imkanı tanırız. Herhangi bir değişikliğe ilişkin itirazınız olursa, hesabınızı kapatabilirsiniz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Gerçek kişi sıfatınızla ilgili olarak hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme, kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme ve bunlara ilişkin bilgi talep etme haklarını haizsin. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız mevcuttur.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Unvan              : Ecotel Bilgi Toplumu Teknolojiler Basın Yayın Limited Şirketi

İletişim Linki    : www.ecotel.com.tr 

© 2022 by Ecotel Bilgi Toplum

bottom of page